MZ&PC De Fuut; een lange historie

De Fuut is begonnen in 1929 als MZ&PC. Dit kwam van Maarssense Zwem- en PoloClub. Het wedstrijdzwemmen is alleen later pas van de grond gekomen. Het waterpolo was echter wel goed vertegenwoordigd en heeft jarenlang de boventoon in de vereniging gevoerd. Later werd de naam van de vereniging veranderd naar De Fuut, een verandering waarvan niemand eigenlijk meer weet waarom deze gemaakt is. Rond 1940 zijn deze twee namen ook samengevoegd tot de huidige naam: MZ&PC De Fuut.

archief foto van MZ&PC De FuutDe vereniging is opgericht door de burgers van Maarssen die vonden dat zij ook recht hadden op het zwemmen. Dit was eerder namelijk alleen voor de hogere rangen van Maarssen en daar werd de burgerij niet bij geduld. Het zwembad werd dan afgehuurd en zo afgebakend dat de rest er niet kon zwemmen behalve de hoge heren zelf. 

Trainingen werden in den beginne gegeven in een particulier buitenwatertje dat beheerd werd door Dhr. Van Ede, dit wordt door de oudere leden dus ook het zwembad Van Ede genoemd. Hier werd dan door de waterpoloërs één keer per week getraind en wedstrijden werden vooral gespeeld in de provincie Maarssen. Omdat auto's nog geen gemeengoed waren moest iedereen op de fiets naar de wedstrijden. Af en toe werden de teams bij bijvoorbeeld slecht weer door een ander lid dat een taxibedrijf had naar de wedstrijden gebracht. Het gebeurde echter ook wel eens dat een lid vanwege spelerstekorten bij twee teams moest meespelen, zo zijn er verhalen bekend van leden die eerst in Abcoude een wedstrijd speelden voor de Dames 1 en daarna op de tandem naar Maarssen gereden werden om mee te spelen met de Dames 2.

Aangezien de trainingen plaatsvonden in een buitenbad lag de competitie tezamen met de trainingen stil in de wintermaanden. In de wintermaanden werd dan af en toe getraind in een klein binnenbad in Utrecht en verder werden er veel activiteiten georganiseerd om het clubgevoel hoog te houden. 

archieffoto van de diverse logo's van MZ&PC De FuutZoals al eerder vermeld werd het zwemgedeelte van de vereniging pas echt gevormd bij de bouw van het Bisonbad in 1982. De jaren hiervoor werd wel een basis gelegd door bijvoorbeeld de zwemvierdaagse en langeafstandszwemmen in het buitenwater. De zwemvierdaagse was een groot succes, eerst werd deze gehouden in het Van Ede-bad, maar later ook in de Maarssenveenseplassen omdat het Van Edebad verkocht werd. Ook in de Grondslag werden veel activiteiten georganiseerd, een zwembad dat een grote stimulans voor De Fuut was. 

In de oorlogsjaren zat de vereniging met een probleem. Eén van de trainers was Joods, en moest onderduiken waardoor er opeens een trainer wegviel. Verder waren er in 1944 zoveel dammen gebouwd door de Duitsers dat zwemmen in het buitenwater niet meer kon en onverantwoord was. In deze tijd werden er veel vervangende activiteiten georganiseerd, zoals de zogenoemde FuutVollies. Dit waren dan toneelstukken of avonden gezellig met elkaar spellen spelen. Dit zorgde, ook in de oorlog, voor een grote sociale binding binnen De Fuut. 

Na de oorlog is er ook een “echte” trainer gekomen, en is de vereniging begonnen met een jaarlijkse uitwisseling met de zwemclub uit Bonn (Duitsland). Het ene jaar kwamen zij hier voor een wedstrijd en wat sight seeing, en het andere jaar gingen een aantal leden van De Fuut richting Bonn met hetzelfde doel.

Ook werd er meegedaan aan een internationaal toernooi in Luxemburg, hiervoor moesten limieten gezwommen worden en wie hieraan voldeed mocht mee. Dit leidde al weken van tevoren tot een hevig trainingsregime, want iedereen wilde natuurlijk mee op dit spectaculaire tripje. 

Bron: consequenties sluiting Bisonbad door Justin Post 06-10-2010