Vertrouwenspersoon

Als je ongewenst gedrag ervaart kun je je altijd melden bij de vertrouwenspersoon. Er is een interne vertrouwenspersoon en een externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is Floor Hermans en kan benaderd worden via vertrouwenspersoon@mzpcdefuut.nl. Als je met iemand wilt spreken die buiten de vereniging staat dan kan dat ook. Je kunt dan contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport Nederland. Informatie en contactgegevens vind je hier. Voel je natuurlijk ook vrij om iemand binnen de vereniging of het bestuur aan te spreken als je ongewenst gedrag ervaart (al dan niet ten opzichte van jezelf).

 

Waarvoor is een vertrouwenspersoon? 

Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen willen maken van ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, (seksuele) intimidatie of ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. 

De vertrouwenspersoon speelt geen rol bij juridische of privé situaties. 

Wat kan je van een vertrouwenspersoon verwachten?

  • Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Daarom zullen zij nooit zonder toestemming informatie delen met anderen. Wanneer het wenselijk is om een gesprek te voeren buiten de locatie (het zwembad), dan is dit een mogelijkheid.  
  • Wanneer een lid niet direct betrokken is, maar wel getuige is geweest van een ongewenste omgangsvorm dan kan het lid hiervan een melding maken, ook dat gebeurt in vertrouwen.  
  • De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en begeleidt.  
  • De vertrouwenspersoon doet onderzoek in overleg met het lid. Ze proberen in overleg met de betrokkenen tot een oplossing van het gesignaleerde probleem te komen.  
  • De vertrouwenspersoon ondersteunt het lid wanneer wenselijk bij het indienen van een klacht. Hetzij bij het bestuur en/of als het een strafbaar feit betreft bij aangifte bij de politie.  
  • De vertrouwenspersoon doet niets zonder overleg met- en toestemming van de persoon die de melding heeft gemaakt. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het bestuur. De informatie is op hoofdlijnen en nooit terug te herleiden naar personen of situaties. De vertrouwelijkheid van deze informatie wordt gerespecteerd.  
  • De vertrouwenspersoon houdt rekening met de rechten van de (vermoedelijke) dader.  
  • De vertrouwenspersoon voorziet het bestuur van advies. Bijvoorbeeld als blijkt dat een klacht vaker voorkomt. 

 Er worden suggesties ter verbetering aangereikt. Het maken van een melding draagt bij aan de prettige sfeer en omgeving binnen de vereniging. 

Bij twijfel of een situatie thuishoort bij een vertrouwenspersoon kan je altijd contact opnemen. Samen wordt besproken of de situatie hier wel of niet thuishoort en of dat het elders binnen de vereniging opgepakt dient te worden.