mzpcdefuut.nl

Lid worden

Contributie

Zwemmen  
Beginners   € 200,00
Beginners 2 uur   € 250,00
Minioren € 315,00
C-selectie € 265,00
B-selectie € 365,00
Top/A- en B-selectie € 420,00
Trimzwemmen € 190,00
Masters 2 € 265,00
Masters 3 € 315,00
Masters 4 € 365,00
   
Waterpolo  
Jeugd Onder 11/13/15 jaar  € 250,00
Jeugd Onder 17/19 jaar  € 315,00
Heren   € 365,00
Dames   € 315,00
   
Algemeen  
Inschrijfgeld vereniging  € 17,50
KNZB bijdrage zonder startvergunning € 16,00
KNZB bijdrage onder 12 jaar met startvergunning € 17,75
KNZB bijdrage 12 jaar en ouder met startvergunning € 50,00
   
Welkomstarief (3maanden 1x p.w.)   € 50,00
   

Vrijwilligersbijdrage

Jaarlijks wordt er een vrijwilligersbijdrage van € 50 in rekening gebracht. Leden die vrijwilligerstaken vervullen binnen de vereniging ontvangen aan het eind van het seizoen een restitutie op de betaalde bijdrage. Lees meer over de vrijwilligersbijdrage

U-pas & Jeugdsportfonds

U kunt bij onze vereniging ook gebruik maken van de U-pas en het Jeugdsportfonds om de contributie te betalen, kijk op de websites van beide instanties voor meer informatie.

Inschrijven

Persoonlijke gegevens

 •    
 • - -
 • Adres
  Vul uw postcode/huisnummer in.

Selecteer de diploma's die je bezit

 • A-Diploma

  B-Diploma

  C-Diploma

Selecteer de sport waarvoor je ingeschreven wilt worden

 • Zwemmen

  Waterpolo

  Trimzwemmen

  • 1 uur p/week

Acties

 • Kenningsmakingsactie

  Ik maak graag gebruik van de kennismakingsactie, 3 maanden trainen, maximaal 1 uur p/week voor slechts € 50,00

Ben je eerder lid geweest van een zwem/polovereniging?Zo ja, welke?

Zijn er nog aandachtspunten Denk bijv. medicijngebruik en gezondheid? (met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan)

Betaling Ik betaal via automatische incasso en machtig hierbij De Fuut de contributie, inschrijfgeld à € 17,50 (en indien van toepassing startvergunning à € 35,00) van mijn hieronder genoemde rekening af te schrijven:

Zonder vrijwilligers geen Fuut;Waaraan wil je meewerken?


 • Opzeggen van een lidmaatschap kan door per e-mail contact op te nemen met de ledenadministratie. Opzeggingen voor (trim)zwemmen moeten vóór 1 augustus binnen zijn en voor waterpolo vóór 1 mei.

De Fuut bedankt haar sponsors