mzpcdefuut.nl

Lid worden

Lid worden van MZ&PC De Fuut kan door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Wat het lidmaatschap kost vind je op de tarieven pagina.

Persoonlijke gegevens

 •    
 • - -
 • Adres
  Vul uw postcode/huisnummer in.

Selecteer de diploma's die je bezit

 • A-Diploma

  B-Diploma

  C-Diploma

Selecteer de sport waarvoor je ingeschreven wilt worden

 • Zwemmen

  Waterpolo

  Trimzwemmen

  • 1 uur p/week

Acties

 • Kenningsmakingsactie

  Ik maak graag gebruik van de kennismakingsactie, 3 maanden trainen, maximaal 1 uur p/week voor slechts € 50,00

Ben je eerder lid geweest van een zwem/polovereniging?Zo ja, welke?

Zijn er nog aandachtspunten Denk bijv. medicijngebruik en gezondheid? (met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan)

Betaling Ik betaal via automatische incasso en machtig hierbij De Fuut de contributie, inschrijfgeld à € 17,50 (en indien van toepassing startvergunning à € 35,00) van mijn hieronder genoemde rekening af te schrijven:

Zonder vrijwilligers geen Fuut;Waaraan wil je meewerken?


 • Opzeggen van een lidmaatschap kan door per e-mail contact op te nemen met de ledenadministratie. Opzeggingen voor (trim)zwemmen moeten vóór 1 augustus binnen zijn en voor waterpolo vóór 1 mei.

De Fuut bedankt haar sponsors