Algemene Ledenvergadering oktober 2016

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van MZ&PC de Fuut op woensdag 26 oktober 2016.

In het gebouw MFA Safari, Bisonspoor 237 in Maarssen.

Aanvang om 20.00 uur.

Het einde is gepland om ongeveer 22.00 uur.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de Algemene Ledenvergadering, ontvang we graag een bericht via secretaris@mzpcdefuut.nl.

Ik hoop u allen te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Edwin Nap
Penningmeester MZ&PC de Fuut